Labels

Search :

Wednesday, November 2, 2016

ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಟ ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತೇ ?

Kannada Kannadigaru: ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಟ ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತೇ ?: ��ಕನ್ನಡವು ಸುಮಾರು 2500 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆ.ಅದರಂತೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದೊರೆತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ.         ��ಕನ್ನ...

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Search More....

2014-2015-2016